11 sep

Miljø og brændeovne: Skærpede krav til brændeovne | Råd om optænding og Svanemærkning

Billigt brænde og briketter indhold

Miljø og brændeovne – Siden år 2008 er der løbende tilføjet strengere og strengere regler til brændeovne vedrørende, hvor mange partikler en brændeovn må udlede til omgivelserne. Tilbage i 2008 var krav om, at nye brændeovne maksimalt måtte udlede 10 gram pr. kilo træ, der blev afbrændt i brændeovnen. I årene efter er kravene som nævnt blevet skærpet og i 2017 må der maksimalt udledes 4 gram partikler pr. kilo træ. Det skal dog tilføjes at hvis brændeovnen er Svanemærket. så må brændeovnen maksimalt udlede 2 gram pr. kilo træ (Ret&Råd 2016).

Miljø og brændeovne – Status på brændeovne i Danmark

I Danmark eksisterer, der i dag omkring 750.000 brændeovne og heraf vurderes det, at mere end 50% af brændeovnene er fra før år 2005, hvor der ikke var nogle grænseværdier for partikeludledning fra den enkelte brændeovn. Af disse brændeovne vurderes mange af dem af være fra før årene år 1991 og det er højst sandsynligt disse brændeovne, som udgør den største del af partikelforureningen i Danmark. På baggrund af disse mange ovne er et stort problem for miljøet, så anbefales det af udskifte de ældre brændeovne hurtigst muligt jf. hvad Ret & Råd Advokater skriver (Ret&Råd 2016).

Miljø og brændeovne – Svanemærkede brændeovne i Danmark

Sammenlignet med en helt ny brændeovn, så vil en Svanemærket brændeovn medfører en besparelse i brændselsforbruget på mellem 15 til 25% sammenlignet med ældre brændeovne fra før år 1990. Ses nærmere på miljø og brændeovne, så forurener de nye brændeovne ikke blot mindre, men de er også meget mere effektive, end de gamle modeller af ovne er (Ret&Råd 2016).

Udskiftning af brændeovne er uden tvivl gavnligt for miljøet. Rent praktisk er det fornuftigt at udskifte de ældre brændeovne.

Det skal også fremhæves, at en række af de seneste undersøgelser af partikelforurening i Damark viser, at 70% af partikelforureningen herhjemme i Danmark, stammer fra netop brændeovne. Forskere anslår, at de danske brændeovne og usunde fyringsanlæg forårsager omkring 550 tidlige dødsfald i Danmark. Denne partikelforurening kan begrænses ydereligere, hvis du fyrer på den rigtigt måde, se næste afsnit med gode råd om at fyre korrekt op i din brændeovn (Ret&Råd 2016).

.

.

.

Miljø og brændeovne – Sådan fyrer du korrekt op i din brændeovn

Vi er alle interesseret i at passe godt på vores miljø samt at udvise hensyn til vores naboer også når vi fyrer op i brændeovnen. Det er bare ikke alle, der nødvendigvis tænker over, at alderen på brændeovnen samt forkert ved anvendelse af brændeovne kan være en væsentlig årsag til en øget og uønsket partikelforurening. Derfor er det vigtigt at fyre korrekt og helst i en ny brændeovn.

6 gode råd om, hvordan du skal fyre op i brændeovnen

En stor del af partikelforureningen kan nedbringes ved at følge Miljøstyrelsens seks råd om korrekt fyring (Brændefyringsportalen 2016a og 2016b):

1. Brug kun tørt træ, så er udnyttelsesgraden højere.

2. Tænd brænde eller briketter øverst fra toppen af, så bliver gasserne brændt af, inden de forlader skorstenen.

3. Tjek, at den røg, der dannes fra afbrænding af brænde eller briketter er så godt som usynlig.

4. Sørg for at der tilføres rigelig med luft, når brænde og briketter brændes i brændeovnen.

5. Lyt til jeres naboer, det er en god idé at lytte til naboerne, specielt hvis de pointerer at de føler sig generet af røg eller lugt, så kan der nemlig værre noget galt med den fyringsteknik du anvender eller din skorsten eller fyringanlæg.

6. Inviter din skorstensfejer, det er en god idé at invitere sin skorstensfejer til at orientere beboerne på vejen om gode råd til at fyrer korrekt op i sin brændeovn. På den måde kan hele gaden eller naboerne, få gode råd til at fyrer optimalt, og hvem ved måske er der penge at spare.

.

.

.

Brændeovne er blevet bedre og luften er blevet renere

Miljø- og Fødevarestyrelsen oplyser at luften i Danmark er blevet renere, hvilket sandsynligvis skyldes ændringer i teknologi og adfærd på brændeovnsområdet. Vidste du at Moderne brændeovne forurener omkring 60 procent mindre, end brændeovne gjorde i starten af 00’erne. Dette er også foranlediget af offentlige kampagner om korrekt fyringsteknik, der formentlig har fået et stigende antal brændeovnsejere til at etablere og iværksætte en renere forbrænding derhjemme til gavn for dem selv, deres naboer og deres omgivelser  (Brændefyringsportalen 2016a). Gør en indsats som brændeovnsejer for at fyre bedst muligt og korrekt op i din brændeovn – for det har betydning for den samlede partikelforurening.

.

Miljø og brændeovne – Brændeovne og farlige partikler – ny rapport 2017 fra Nationalt Center for Miljø og Energi

Brændeovne står i henhold til en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi for op til 65% af udledningen af farlige partikler i luften på landsplan (Berlingske Tidende, 2017a). Berlingske Tidende beretter endvidere, at der er ca. 16.000 brændeovne i København og sammenlignet med, at der er knap 600.000 indbyggere i kommunen, så udleder brændeovnene lige så mange partikler i en fyringssæson som biltrafikken hovedstaden pr år. Så måske netop derfor er der behov for at skifte de gamle brændeovne ud med en mere miljørigtig brændeovn.

Klik her og læs mere om biopejse og se udvalget af biopejse her >>

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen fortæller til Berlingske Tidende (2017b), at de ikke har planer om at forbyde brændeovne, da han ser positivt på den miljømæssige udvikling af brændeovne hos producenterne. Dertil uddyber Erling Bonnesen, at han gerne ser at ordningen med mulighed for skrotning af den gamle brændeovn og indkøb af en ny og mere miljørigtig brændeovn genindføres (Berlingske 2017b). Han siger også at der er områder ude i landdistrikterne, hvor borgere er afhængig af alternativ brændsel, og det at kunne fyre brænde af.

En mijømærket brændeovn udleder kun ca. en sjettedel af hvad en normal brændeovn udleder

Samlet er der cirka 750.000 brændeovne i Danmark. Det estimeres at, der årligt udskiftes 25.000 brændeovne i de danske hjem. Miljø­styrelsen udtaler til Berlingske Tidende (2017a), at ca. ni ud af ti brændeovne har Svanemærket. De siger desuden at de nye svanemærkede brændeovne er markant bedre end de gamle brændeovne. En ny brændeovn, som er Svanemærket udleder kun ca. en sjettedel af, hvad en almindelig brændeovn udleder.

Når det er sagt, så tilskrives brændefyring klimamæssigt et CO2-udslip på nul (Berlingske Tidende 2017a), så der er fordele i forhold til CO2-regnskabet, men vi mener stadig, at der kan optimeres på landsplan. Klik her og læs mere om biopejse og se udvalget af biopejse her >>

Klik og se udvalget af biopejse her >>

 

.

Kilde

Berlingske Tidende 2017a. Når danskerne fyrer op i brændeovne, skader det miljøet langt mere end den samlede biltrafik. Link: https://www.b.dk/nationalt/naar-danskerne-fyrer-op-i-braendeovne-skader-det-miljoeet-langt-mere-end-den
.
Berlingske Tidende 2017b. Vi har ingen planer om at forbyde brændeovne. Link: https://www.b.dk/nationalt/vi-har-ingen-planer-om-at-forbyde-braendeovne?referrer=RSS
.
Brændefyringsportalen 2016a. Viden om korrekt fyring i brændeovne. Miljø- og Fødevarestyrelsen. Link: http://braendefyringsportalen.dk/borger/korrekt-fyring/

.
Brændefyringsportalen 2016b. Tænd fra toppen. Miljø- og Fødevarestyrelsen. Link: http://braendefyringsportalen.dk/borger/korrekt-fyring/taend-rigtigt-op/
.
Ret & Råd advokater. Nye skærpede krav til brændeovne. Link: http://www.ret-raad.dk/blog/nye-skaerpede-krav-til-braendeovne

.